Lidmaatschap 2018

Het nog niet afgelopen jaar 2017 heeft opnieuw bewezen dat een specifiek huisartsensyndicaat absoluut noodzakelijk is om de juiste accenten in gezondheidszorg blijvend te benadrukken en op de agenda te zetten!

Zowel in alle internationale rapporten (Oeso, WHO,..) die we lezen als van de overheid, horen we steeds dat een sterke huisartsgeneeskunde de basis is van een goede gezondheidszorg. Beloften en lippendiensten werden de laatste jaren al veel gedaan naar onze beroepsgroep. Van een échte structurele herwaardering is in de laatste vijf conventies geen sprake.

Integendeel. Steeds is er sprake van een niet-indexatie of een partiële indexatie. De laatste conventie werd ons ook het GMD plus ontnomen. En wat er dan zogezegd in de plaats kwam is voor elke collega duidelijk: een door de mutualiteit afhankelijke toelage voor een paar chronische patiënten in een welbepaalde leeftijdscategorie die een fractie is van het reëel aantal.

Voor het SVH is het duidelijk! Een échte herwaardering van huisartsen vertrekt van een échte financiële herwaardering. Zowel op niveau van intellectuele prestaties als op praktijkniveau.

Het SVH blijft daarom voor u als een echt Syndicaat vechten: vrij en onafhankelijk uw belangen op de kaart zetten! SVH blijft met u Samen Vechten voor Herwaardering!

Sluit vandaag nog aan bij het SVH. Uw stem - de échte huisartsenstem - zal dan krachtiger en nog sneller worden gehoord door middel van uw steun en lidmaatschap.

Uw bijdrage tot lidmaatschap kan u, dankzij de vele ledenvoordelen, gemakkelijk terug verdienen:

Bij Doctar door speciale kortingen en voordelen als lid van het SVH
Bij Solutel: gratis 50 inkomende gesprekken voor het medisch telesecretariaat.
Bij Barthels: 15% exclusief voordeel als SVH-lid op je totale rekening.
Bij Story-Scientia: exclusief voordeel als SVH-lid
Het SVH is steunpunt van het participatiefonds. Wij zorgen voor Uw financiële impuls. Impulseo.   Neem hiervoor contact op met ons secretariaat: secretariaat.svh@gmail.com
Rechtstreeks verbonden met alle voordelen van huisarts.be.
Alarmknop Carecoach: voordeel lid: SVH betaalt 25% van de kosten: https://www.carecoach.be/nl/amicimed

Meer informatie  

Het nieuwe akkoord tussen artsen en ziekenfondsen

(20/12/2017)


Het nieuwe akkoord tussen artsen en ziekenfondsen

 

Zoals het gebruikelijk is hebben de onderhandelende partners met veel “hoera-berichten” het afsluiten van een nieuw medicomutakkoord aangekondigd.  

Dit voor twee jaar afgesloten akkoord heeft alleszins enkele verdiensten. .. Al was het maar dat ze deze keer zelf schrijven dat “het wegwerken van de onredelijke inkomensverschillen tussen huisartsen en specialisten” een doelstelling is. (pagina 21) Bij deze wordt dus deze  reeds decennia bestaande scheefgetrokken situatie toegegeven.

Het blijft dan wel verwonderlijk dat uit de tabel met besparing op indexatie (pagina 32) blijkt dat het grootste nominatief bedrag geleverd wordt door het niet toekennen van index op het GMD. Het GMD behelst 20 tot 25% van het inkomen van de huisartsen. Ondanks de berichten, van andere syndicaten , blijft de huisarts dus bijna een kwart van de indexatie inleveren!

Voor het SVH blijft deze conventie dus een gemiste kans om die “onredelijke inkomensverschillen tussen huisartsen en specialisten” een stukje weg te werken.

Ook andere aspecten worden in dit akkoord fout benaderd.

We noemen slechts:

De passage over administratieve vereenvoudiging, die voor een zoveelste keer blijft haperen in een pleidooi voor meer “e-gezondheid”, met andere woorden een digitaal betonneren van de bestaande Kafkaiaanse toestanden.
Inzake responsabilisering worden er wel opnieuw maatregelen genomen naar voorschrijvers toe. Responsabilisering van patiënten en/of ziekenfondsen blijft echter achterwege.

Bijgevolg kunnen we huisartsen slechts aanraden om dit akkoord kritisch te beoordelen. Ons advies blijft: bespreek dit met collega’s binnen uw kring. Het klakkeloos passief aanvaarden van dit akkoord – enkel om een “nepstatuut/omkoopsom” op te strijken(?) ... daar passen wij voor.

 

Dr Steven Haesaert

Woordvoerder SVH

Artsen werden vroeger wel eens verweten dat ze op een ivoren toren leefden, met het hoofd in de wolken. Anno 2017 brengt huisartsen op digitale ivoren torens met hoofd in the cloud

Herman Moeremans