Het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen
wenst aan alle huisartsen prettige feestdagen en vredevol 2016!
 

Onder uw kerstboom ligt een nieuw conventieakkoord. (zie op onze website onder thema "conventie" bij documenten: het medicomut-akkoord 2016-2017)

SVH hoopt dat alle huisartsen in Vlaandeeren een vruchtbare lezing moge hebben van deze tekst. Wij wensen dat collega's onderling dit mogen bespreken en evalueren. Ook SVH zal de teksten verder bestuderen. Wij beloven u een uitgebreidere evaluatie in de eerste weken van 2016!

Het bestuur van Syndicaat van Vlaamse Huisartsen

LEDENWERVING   2016   


Collega's, huisartsen,

 

2015 moest voor de Vlaamse Huisartsen het jaar van erkenning worden. Voor het eerst waren er huisartsen in de Medicomut, die niet meer schatplichtig waren aan onze klassieke “gemengde syndicaten”. Bovendien werd voor het eerst een huisarts uit Vlaanderen onze voogdijminister.

Helaas. Een jaar verder blijkt dat we geen geschenken krijgen. Onze vertegenwoordigers in de Medicomut en ook de minister willen ons met een verplichting  een manke Regeling Derde Betaler  (RDB) door de strot duwen. De echte huisarts, die intussen dagelijks het beste van zichzelf geeft, en daarvoor beloond wordt met het vertrouwen van de patiënten… daar wordt duidelijk niet naar geluisterd!

Die huisarts werd met een kluitje in het riet gestuurd. De verplichting waarmee op 1 oktober de RDB wordt opgelegd terwijl de noodzakelijke technische modaliteiten nog ontbreken is een flagrante schending van het akkoord dat in de Medicomut werd afgesloten. Een tweede aanfluiting kwam met de ministeriële beslissing tot het bevriezen van de budgetten die beschikbaar waren gesteld om de wachtposten uit te breiden. Een tweede schending van hetzelfde akkoord!

Dit bevestigt wat het SVH al jaren beweert. Dergelijke akkoorden zijn al lang geen tariefakkoorden meer. Steeds opnieuw blijken deze akkoorden een ruilspel te zijn, waarin de huisartsenkaart slechts dient als pasmunt voor de grote belangen in tweede en derdelijnszorg. Voor de huisarts rest slechts een keurslijf met steeds nieuwe regels die van bovenaf worden opgelegd. Bovendien mag de overheid blijkbaar zonder probleem alle verbintenissen éénzijdig opzeggen.

Meer informatie  

Planningscommissie? Slechts één plan: forceren van Vlaamse toegevingen

(17/05/2016)


Planningscommissie? Slechts één plan: forceren van Vlaamse toegevingen.

 

We mochten het allemaal via de pers vernemen: de “planningscommissie” die moet oordelen en quota opstelt om het “medisch aanbod” onder controle te houden heeft niet alleen beslist om de quota voor artsen die erkenning mogen krijgen te verhogen – wat we met de bevolkingsaangroei een logische beslissing mogen noemen – maar evenzeer beslisten ze om de 60/40 verhouding tussen Nederlandstaligen en Franstaligen te wijzigen in het voordeel van franstalig België.

Reeds decennia lang wordt in Vlaanderen op een correcte wijze de instroom van artsen onder controle gehouden via de Numerus Clausus. Jaar na jaar werd al aangeklaagd en gewaarschuwd voor het lakse beleid in Wallonië, met artsenplethora in het zuiden van dit land tot gevolg. Tevens werd door politieke overheid geduld dat ook “toekomstige quota” in het franstalige landsdeel reeds werden ingevuld. De planningscommissie neemt dus vandaag een maatregel om dit wanbeleid te belonen!

Het advies van de planningscommissie werd aanvankelijk “unaniem” genoemd. Dit klopt echter niet.

De samenstelling van de “planningscommissie” is een typisch voorbeeld van een vergadering met “Belgische” evenwichten. De lijst van de nederlandstalige leden van die planningscommissie voegen we in bijlage toe. Dergelijke vergaderingen hebben vaak slechts één doel: het bewaren van “Belgische evenwichten” door Vlaamse toegevingen te forceren ten voordele van het klassieke “Belgique unique” .

Het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen veroordeelt de beslissing van deze archaïsch samengestelde club. We dringen er dan ook op aan dat duidelijk gemaakt wordt welke Vlamingen zich in die commissie schuldig maakten aan verraad tegenover een reeds jarenlange bestaande Vlaamse consensus: het Numerus Clausus beleid van onze Vlaamse overheid werkte immers en was volledig aanvaard!

 

Dr Herman Moeremans

Voorzitter SVH

 

Dr Steven Haesaert

Woordvoerder SVH

Artsen werden vroeger wel eens verweten dat ze op een ivoren toren leefden, met het hoofd in de wolken. Anno 2016 brengt huisartsen op digitale ivoren torens met hoofd in the cloud

Herman Moeremans