"ORAKEL" SVH   

Collega's, huisartsen,

2015 moest voor de Vlaamse Huisartsen het jaar van erkenning worden. Voor het eerst waren er huisartsen in de Medicomut, die niet meer schatplichtig waren aan onze klassieke “gemengde syndicaten”. Bovendien werd voor het eerst een huisarts uit Vlaanderen onze voogdijminister.

Helaas. Een jaar verder blijkt dat we geen geschenken krijgen. Onze vertegenwoordigers in de Medicomut en ook de minister willen ons met een verplichting  een manke Regeling Derde Betaler  (RDB) door de strot duwen. De echte huisarts, die intussen dagelijks het beste van zichzelf geeft, en daarvoor beloond wordt met het vertrouwen van de patiënten… daar wordt duidelijk niet naar geluisterd!

Die huisarts werd met een kluitje in het riet gestuurd. De verplichting waarmee op 1 oktober de RDB wordt opgelegd terwijl de noodzakelijke technische modaliteiten nog ontbreken is een flagrante schending van het akkoord dat in de Medicomut werd afgesloten. Een tweede aanfluiting kwam met de ministeriële beslissing tot het bevriezen van de budgetten die beschikbaar waren gesteld om de wachtposten uit te breiden. Een tweede schending van hetzelfde akkoord!

Dit bevestigt wat het SVH al jaren beweert. Dergelijke akkoorden zijn al lang geen tariefakkoorden meer. Steeds opnieuw blijken deze akkoorden een ruilspel te zijn, waarin de huisartsenkaart slechts dient als pasmunt voor de grote belangen in tweede en derdelijnszorg. Voor de huisarts rest slechts een keurslijf met steeds nieuwe regels die van bovenaf worden opgelegd. Bovendien mag de overheid blijkbaar zonder probleem alle verbintenissen éénzijdig opzeggen.

Meer informatie  

Schiet niet op de pianisten…

(19/09/2017)

Ook wij hoorden de berichten over de beslissing van de ministerraad, die op vraag van minister van Volksgezondheid Maggie De Block, nieuwe richtlijnen wil opleggen aan artsen inzake het attesteren van arbeidsongeschiktheid... Dit alles in het kader van de strijd tegen langdurige afwezigheden door ziekte of invaliditeit.Hoewel reeds alle artsenorganisaties knikkend stelden dat ze willen meewerken aan het beteugelen van misbruiken, willen wij niet meestappen in dit verhaal.

Het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen wijst erop dat nu reeds er verschillende controlemechanismen zijn op het voorschrijven van ziekteverloven. Er zijn controle-artsen werkzaam in opdracht van werkgevers. Er zijn adviserende geneesheren werkzaam in opdracht van de ziekenfondsen. Er zijn tenslotte ook de inspecterende diensten van het RIZIV. Waarom roept Maggie De Block hen niet op om hen op hun specifieke verantwoordelijkheden te wijzen? Het SVH stelt duidelijk: wij zijn NIET bereid om mee te werken aan een heksenjacht op voorschrijvers, terwijl adviseurs van muts, controle instanties etc.  al vooraf buiten schot gehouden worden!

En wat met de verantwoordelijkheid van de patiënt? Want steeds vaker zien we dat ook die bewust de arts op het verkeerde been zet... al dan niet geruggesteund door een vakbond, ziekenfondsmedewerker of sociaal assistent van één of andere instantie.

Vanuit het SVH verdient Maggie De Block eenattest voor onbekwaamheid om haar taak uit te voeren. Want zij schiet slechts op de pianisten, de voorschrijvers. Terwijl ze de dirigenten, componisten en zangers ongemoeid laat!

Ter verduidelijking: die dirigenten, componisten en zangers zijn de controle-instanties, de ziekenfondsen, de onwillige werkgevers of werknemers, die geen halftijdse jobs willen toestaan of aannemen ...

 

Dr Herman Moeremans

Voorzitter SVH

 

Dr Steven Haesaert

Woordvoerder SVH

Artsen werden vroeger wel eens verweten dat ze op een ivoren toren leefden, met het hoofd in de wolken. Anno 2016 brengt huisartsen op digitale ivoren torens met hoofd in the cloud

Herman Moeremans