Traditionele eindejaarswensen

Net voor Kerstmis, feest van vrede en verdraagzaamheid, houden wij bij het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen er aan om alle huisartsen een vredevol kerstfeest toe te wensen.  Onze gedachten gaan ook uit naar de collega’s die tijdens hun beroepsuitoefening geconfronteerd werden met (eender welke) uiting van agressie. Zij zijn onze motivatie om blijvend mee te ijveren voor betere beveiliging tijdens ons werk.

Het voorbije jaar was – jammer genoeg – ook op andere domeinen gekenmerkt door agressieve en terroristische daden. We willen dan ook iedereen een 2017 met meer vrede en hoop toewensen.

En dit ondanks alle maatregelen die het huisartsenwerk steeds verder wegdrijven van onze kerntaak, het echte patiëntenwerk:
• De steeds toenemende administratieve betutteling, nu ehealth genaamd
• Het verlies van de mogelijkheden om ook ons inkomen op te volgen en te controleren
• De afschaffing van het streven naar “patiëntentrouw” via het eGMD
Want al deze elementen zijn nu in handen van de ziekenfondsen.

Tot slot wensen wij onze huisartsen-vertegenwoordigers in medicomut veel sterkte toe. Want ze zullen “ballen” en “haar op de tanden” nodig hebben om in het komende jaar overleg met deze ziekenfondsen aan te gaan!

Dr Herman Moeremans
Voorzitter SVH
 

"ORAKEL" SVH   

Collega's, huisartsen,

2015 moest voor de Vlaamse Huisartsen het jaar van erkenning worden. Voor het eerst waren er huisartsen in de Medicomut, die niet meer schatplichtig waren aan onze klassieke “gemengde syndicaten”. Bovendien werd voor het eerst een huisarts uit Vlaanderen onze voogdijminister.

Helaas. Een jaar verder blijkt dat we geen geschenken krijgen. Onze vertegenwoordigers in de Medicomut en ook de minister willen ons met een verplichting  een manke Regeling Derde Betaler  (RDB) door de strot duwen. De echte huisarts, die intussen dagelijks het beste van zichzelf geeft, en daarvoor beloond wordt met het vertrouwen van de patiënten… daar wordt duidelijk niet naar geluisterd!

Die huisarts werd met een kluitje in het riet gestuurd. De verplichting waarmee op 1 oktober de RDB wordt opgelegd terwijl de noodzakelijke technische modaliteiten nog ontbreken is een flagrante schending van het akkoord dat in de Medicomut werd afgesloten. Een tweede aanfluiting kwam met de ministeriële beslissing tot het bevriezen van de budgetten die beschikbaar waren gesteld om de wachtposten uit te breiden. Een tweede schending van hetzelfde akkoord!

Dit bevestigt wat het SVH al jaren beweert. Dergelijke akkoorden zijn al lang geen tariefakkoorden meer. Steeds opnieuw blijken deze akkoorden een ruilspel te zijn, waarin de huisartsenkaart slechts dient als pasmunt voor de grote belangen in tweede en derdelijnszorg. Voor de huisarts rest slechts een keurslijf met steeds nieuwe regels die van bovenaf worden opgelegd. Bovendien mag de overheid blijkbaar zonder probleem alle verbintenissen éénzijdig opzeggen.

Meer informatie  

Het mini akkoord .... Maxi bedrog

(29/03/2017)

Op 27 maart werd het “Mini-akkoord” – waarvoor het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen reeds vorige week waarschuwde – afgesloten.

Zoals verwacht dient dit Mini-akkoord om een Maxi-bedrog te verdoezelen.

Hoewel huisartsen dagelijks instaan voor internationaal gewaardeerde kwalitatieve basisgezondheidszorg in ons land[1], worden zij nog steeds in het Belgische zorgsysteem beschouwd als minderwaardige – versta  goedkopere – werkkrachten. Sinds het overlegmodel “medicomut” is ontstaan, heeft dit geleid tot een steeds verder uiteengroeien van het inkomen van specialisten en huisartsen. Iedereen erkent dit gegeven. Een herwaardering van huisartsgeneeskunde is dan ook intussen reeds sinds meer dan een decennium  een aanvaarde vraag vanuit de huisartsenwereld.

Dat de laatste jaren hier bovenop ook systematisch indexatie van honoraria werd geweigerd is dan ook vooral een “schofferen” van de huisartsen.

Met de opzegging van het medicomut-akkoord van december 2015 lieten de artsenvertegenwoordigers van Het Kartel en van BVAS uitschijnen dat ze begrepen dat voor de huisartsgeneeskunde de maat vol is.

De opzegging werd echter een bevriezing. En het ontdooien van die vriestoestand levert dus nu een Mini-akkoord op. Dat Mini-akkoord bevestigt echter  het verder uiteengroeien van de huisartseninkomens versus het specialisteninkomen. Het is dus een verdoezeling van het Maxi-bedrog dat er van herwaardering voor de huisartsen niks in huis komt.

Het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen roept dan ook op aan alle huisartsen: Verzaak dan toch eens één keer aan het judasgeld van het sociale nepstatuut. Weiger de aanvaarding van dit akkoord!  Want loon naar werken  is ook deze keer niet voorzien voor de huisartsgeneeskunde.

SVH-Bestuur  

Dr Herman Moeremans                                                                     Dr Steven Haesaert

Voorzitter SVH                                                                                 Woordvoerder SVH

Gsm: 0475/259651                                                                           Gsm: 0495/380104

 

[1] Zie OESO-rapport 2016: http://www.oecd-ilibrary.org/deliver/8116231e.pdf
 

Artsen werden vroeger wel eens verweten dat ze op een ivoren toren leefden, met het hoofd in de wolken. Anno 2016 brengt huisartsen op digitale ivoren torens met hoofd in the cloud

Herman Moeremans